Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر انجنیری

(975 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظیفه : آمر انجنیری

وزارت / اداره : وزارت تحصیلات عالی

بخش : ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقعیت : کابل

بست : (3)

گزارش دهی به : به رییس

گزارش گیری از : بخش مربوط

خلاصه
طرح و دیزاین پروژه های تعمیراتی بخش انجنیری بمنظور تطبیق بهتر نقشه های ساختمانی در مطابقت به پلان جهت رسیدن به اهداف مطروحه ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل.

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 015
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری ریاست مربوط جهت ریسیدن به اهداف پلانی.
طرح و دیزاین نقشه های ساختمانی برق رسانی مطابق نورمها و ستندرد های جهانی بمظور تطبیق آن در پرورژه های ریاست پوهنتون پولی تپخینک کابل
طرح نقشه های ساختمانی پروژه های پوهنتون پولی نخنیک کابل به همکاری وهماهنگی وزارت شهرسازی وشاوروالی کابل بمنظور تنظیم بهتر آن.
ترتیب برآورد های اولیه ترمیماتی شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون غرض اجرای ترمیمات.
ترتیب برآورد امورات ترمیماتی شامل تمام بخش های ساختمانی به منظوراجرا آت درست امور
مدیریت و رهبری مامورین تحت اثر به منظور اجرای بهتر امور وستیابی به اهداف متواقعه
تامین ارتباط با سایر بخش های ریاست درمورد تطبیق پروژه های انکشاف غرض انسجام وتطبیق پروژه ها انکشافی
نظارت ازروند تطبیق پروژه های ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور بهبود کیفیت و پیشرفت کار آن
ترتیب برآورد امورات ترمیماتی شامل بخشهای ساختمانی مطابق نورم ها و استندرد های جهانی
مطالعه و تحلیل اسناد قرار داد پروژه های انکشافی ساختمانی جهت جهت تطابق طرح پروژه های با کارعملی درخال انکشاف.
ارزیابی از کیفیت اجرا آت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
اجرای سایر وظایف مرتبط به و ظیفه در چوکات قانون و اهداف ریاست که از جانب آمر بخش به وی سپرده می شود.

Skills

-

Qualifications

تحصیلات تجارت و مهارت های لازم:

مقتصیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

درجه تحصیل
لیسانس دررشته انجنیری به درجات بالاتر تحصیلی در رشته مربوطه ترجیح داده می شود

تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجریبه)
دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
مدریت ورهبری، پلانگذاری مفاهمه و ارتباطاب و توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتر و دانستن لسان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook