Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تربیه معلم ولایات( لغمان، هرات، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز، جوزجان، فراه، بادغیس، کندهار و تخار)

(1769 Views)

About وزارت معارف

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (11 بست) رتبه دوم وزارت معارف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تربیه معلم ولایت لغمان 0238
2 ریاست تربیه معلم ولایت هرات 0239
3 ریاست تربیه معلم ولایت بدخشان 0240
4 ریاست تربیه معلم ولایت غزنی 0241
5 ریاست تربیه معلم ولایت پنجشیر 0242
6 ریاست تربیه معلم ولایت نیمروز 0243
7 ریاست تربیه معلم ولایت جوزجان 0244
8 ریاست تربیه معلم ولایت فراه 0245
9 ریاست تربیه معلم ولایت بادغیس 0246
10 ریاست تربیه معلم ولایت کندهار 0247
11 ریاست تربیه معلم ولایت تخار 0248

Job Summary

هدف وظیفه :
اداره ، رهبری ، نظارت و سازماندهی جهت تضمین کیفیت پروسه تدریسی و تحصلی دارالمعلمین های تحت اثر و فراهم آوری تسهیلات به منظور تطبیق نصاب مربوطه .

Job Details

Date Posted: 29 Oct 2018 Reference: 29/10/18
Closing Date: 13 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ومسولیت های وظیفوی :
1- ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه مربوطه .
2- طرح ونظارت از اجرای پلان پذیرش محصلین جدیدالشمولان دارالمعلمین .
3- مراقبت از اجرای پلان ها ، پروگرام های درسی ، امور تعلیمی و امور تربیوی محصلین .
4- تدویرو رهبری جلسات اجراییوی و تدریسی با کادری علمی و کارکنان حمایوی دارالمعلمین.
5- ایجاد تدابیر برای انکشاف و استحکام سیستم تعلیمی و تربیوی .
6- نظارت از فعالیت های دیپارتمنت های دارالمعلمین .
7- نظارت از تطبیق ، قوانین ، مقرارات ، طرزالعمل ها ، لوایح و هدایات مقامات در بخش مربوطه .
8- طرح پلان ها جهت بهبود و انکشاف رشته های مورد نیازدارالمعلمین .
9- اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای ظرفیت استادان و کارکنان دارالمعلمین .
10- نظارت از جریان امتحانات سمستری دارالمعلمین .
11-نظارت از اجراات امور تدریسی ، اجراییوی و لیلیه محصلین دارالمعلمین .
12-تشخیص و شناسایی کادرهای علمی و مسلکی مطابق رشته تخصص با موافقه بخش تدریسی براساس پلان و پروگرام های آمورزشی .
13- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه .
14- تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه .
15- رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ، جامعه مدنی ، رسانه هاو شهروندان کشور، بادرنظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه .
16- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری ، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقررطرزسلوک در ساحه کاری مربوطه .
17- ارایه گزارش از اجراات انجام شده بطور،ربعواروسالانه به ریاست عمومی تربیه معلم.
18-ارایه مشوره های لازم در امور تدریسی و اداری برای همکاران و استادان مربوطه.

Qualifications

شرایط استخدام :(سطح تحصیل و تجربه کاری ):
این لایحه وظایف بادر نظر داشت مواد 7،8و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است :
1- حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلی ،ادبیات ،تعلیم وتربیه ،پیداگوژی،روانشناسی و علوم تربیتی ،اداره عامه ،علوم اجتماعی (تاریخ عمومی وجامعه شناسی )وسایررشته های مرتبط وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2- تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تحصصی (اموراداری ،تعلیمی و تدریسی )و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست )حداقل سه سال برای لیسانس ،دوسال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3-تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتویادری)و آشنایی (تحریرو تکلم )با زبان انگلیسی .
4-مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .
5- داشتن 75% اوسط نمرات در دوره تحصیلی لسانس و 70 % در دوره تحصیلی ماستری.
6- بست متذکره صرفاًبرای طبقه اناث اختصاص داده شده .

Job Location

Afghanistan - Badakhshan
- Badghis
- Farah
- Ghazni
- Herat
- Jawzjan
- Kandahar
- Laghman
- Nimruz
- Panjshir
- Takhar
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست صحت عامه ولایات ( ن.. at وزارت صحت عا.. Multi Cities 20 Jan 2019
Executive Secretary for the MoHE (Minister Of.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
ریاست روابط فرهنگی at اداره اکادمی علوم ا.. Kabul 16 Jan 2019
Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 20 Jan 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Samangan 20 Jan 2019
ریاست احصائیه زراعتی و ت.. at وزارت زراعت.. Kabul 20 Jan 2019
Operations Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
Program Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
M&E and MIS Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
مديرعمومي محاسبه جنسي at Ministry of Economy Kabul 20 Jan 2019
مشاور وزیر در امور حل مشک.. at وزارت امور س.. Kabul 16 Jan 2019
مشاور در امور آبیاری و من.. at وزارت زراعت.. Kabul 16 Jan 2019
مدیر عمومی خدمات at igdk Kabul 19 Jan 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook